NAŠE SLUŽBY

Chirurgie měkkých tkání

Chirurgie je lékařský obor, který léčí nemoci a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením.

Nabízíme:

 • Břišní chirurgie, na naší klinice provádíme operace pohlavních orgánů, kastrace (kočka a fena ovariohysterektomie, pes a kocour- klasická kastrace, kastrace kryptorchidů), operace pyometry- zánět dělohy
 • Operace císařským řezem
 • Operace močového aparátu (uretrostomie-močová trubice, cystotomie- močový měchýř, renektomie-ledviny)
 • Operace trávícího ústrojí (dutina ústní, gastrotomie-žaludek, enterotomie, enterektomie -tenké a tlusté střevo, konečník- odstranění nádorů cirkumanálních žláz)
 • Kožní a plastická chirurgie, na naší klinice provádíme rekonstrukce po úrazech a po resekci novotvarů, plastické operace zvukovodů, očních víček, nosní houby a vulvy
 • Laparotomické biopsie abdominálních orgánů- tedy bioptické odběry z břišních orgánů (střeva, játra, ledviny, mízní uzliny atd.)
 • Operace sleziny- splenektomie
 • Chirurgie ušního boltce- ošetření othematomu
 • Operace a odstranění kožních nádorů- tumorů a následná histologická diagnostika
 • Operace nádorů mléčné žlázy-mamektomie
 • Amputace ocasu

Dermatologie

Dermatologie se zabývá nemocemi kůže a kožních derivátů (uši, drápy, nosní houba, oční víčka).

Na naší klinice provádíme kompletní diagnostiku a léčbu veškerých kožních onemocnění s hlavním zaměřením na alergie a léčbu pruritu (svědění).

Sledujeme a aplikujeme nejmodernější poznatky v oboru dermatologie.

Nabízíme:

 • Klinické vyšetření a kvalitní diagnostika
 • Diagnostika a léčba atopické dermatitidy a alergie na krmivo, která se projevuje především škrábáním, lízáním, strupy nebo ztrátou srsti zvířete (IgE alergenodiagnostika, desenzibilizace ASIT, monoklonární vakcína Cytopoint)
 • Diagnostika a léčba infekčních onemocnění kůže (bakteriální, virové, plísňové nebo parazitární). Recidivující bakteriální kožní infekce (terapie pomocí bakteriofágu- stafylokokového lyzátu)
 • Diagnostika a léčba hormonálních dermatóz, které se nejčastěji projevují symetrickým lysáním (hypothyreosa, Cushingův syndrom, dysbalance pohlavních hormonů)
 • Diagnostika a léčba autoimunitních onemocnění, které se nejvíc projevují strupy, hnisavými červenými pupínky, zánětlivými změnami na vnitřních stranách ušních boltců, vypadáváním drápků (lupus, komplex pempfigu, SLO a další )
 • Diagnostika a terapie alopecie- lysání zvířat, které se projevuje ztrátou srsti bez zánětlivých změn na kůži (folikulární dysplazie, telogenní deflux a další)
 • Diagnostika a léčba nádorů kůže
 • Odběry vzorků kůže pro dermatohistopatologický servis (spolupracujeme s MVDr. Janem Rybníčkem DipECVD předním odborníkem v oboru dermatologie v Evropě)
 • Přímo na naší klinice provádíme mikroskopické vyšetření (cytologie, trichoskopie), odběry vzorků kůže (tenkojehelná aspirační biopsie, histologie), odběry vzorků pro bakteriologickou kultivaci, odběry krve, specializovaná vyšetření pro nás zajišťuje německá veterinární laboratoř LABOKLIN

Endokrinologie

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních poruch. Na naší klinice provádíme diagnostiku, terapii a management endokrinologických onemocnění u psa a kočky.

Nabízíme:

 • Klinické vyšetření a kvalitní diagnostika
 • Diagnostika a léčba Diabetes mellitus – cukrovka
 • Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy – hypotyreóza a hypertyreóza
 • Diagnostika a léčba onemocnění nadledvinek – Cushingův syndrom, Addisonova choroba

Na klinice provádíme laboratorní odběry krevních vzorků a zprostředkovaně laboratorní diagnostiku v německé laboratoři LABOKLIN

Endoskopie

Endoskopie je vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů. Kromě pohledu nám umožňuje také odběr vzorků (biopsie) k dalšímu vyšetření. Do těchto dutin se endoskop zavádí přirozenými otvory (např. ústy, konečníkem, močovou trubicí). Endoskopie ohebnými (flexibilními) přístroji je pro pacienta poměrně málo zatěžující, je možné ji provést ambulantně a dle potřeby ji opakovat.

Nabízíme:

 • Vyšetření koloskopie- tlustého střeva k odhalení polypů, nádorů, tvoření vředů, zánětů tlustého střeva a vyjmutí cizích předmětů
 • Rektoskopie- vyšetření konečníku
 • Rhinoskopie-vyšetření dutiny nosní
 • Otoskopie- vyšetření vnějšího a středního ucha a ošetření zánětů
 • Laryngoskopie- vyšetření hrtanu a hlasivek
 • Bronchoskopie- vyšetření trachey (dýchací trubice) a plicního prostoru (bronchiálního stromu) k odhalení abscesů, bronchitidy, nádorů, infekcí, zánětů.
 • Kolposkopie- přímé zviditelnění vaginy a děložního hrdla (nádory, záněty a další problémy)
 • Cystoskopie- vyšetření močového měchýře, močové trubice, močových drah, prostaty
 • Endoskopická biopsie- odebrání živé tkáně z různých částí povrchu i vnitřního prostoru těla, která je následně vyšetřována mikroskopicky. Zpravidla se provádí pro zjištění přítomnosti nádorů (maligních nebo benigních) a zánětů

Hospitalizace zvířat

Základem hospitalizace u nás je pravidelný monitoring pacientů, kdy odpovědný lékař průběžně sleduje zdravotní stav pacienta a rozhoduje o podávání léků.

Na naší klinice máme vyhrazenou místnost pro hospitalizované pacienty s kapacitou pro deset zvířat. Velikost dvou největších boxů je nastavitelná dle potřeby.

Používáme moderní infuzní pumpy a protokoly s rozpisem léčby každého pacienta.

Pro zabezpečení přístupu do žíly je každému zvířeti zavedena nitrožilní kanyla.

Pro zvířata s dechovou tísní poskytujeme kyslíkový box.

Při jakémkoliv znečištění savé podložky je tato vyměněna, box očištěn a pacient umytý.

Nabízíme:

 • Hospitalizaci každého zvířete po jakémkoliv zákroku v anestezii až do doby než je schopno odejít s majitelem
 • Hospitalizaci zvířátek s dehydratací, v šoku nebo se závažným onemocněním vyžadujícím infuzní terapii a intenzivní léčbu
 • Hospitalizaci zvířátek s potřebou déletrvající diagnostiky (tzv. funkčních dynamických testů), jako např. stanovení glykemické křivky u diabetických pacientů nebo zvířata s podezřením na Cushingův syndrom atd.
 • Krmení zvířat dle jejich aktuálního zdravotního stavu (veterinární dietou pro dané onemocnění, dokrmování stříkačkou nebo nasogastrickou sondou), miska s vodou je k dispozici každému pacientovi
 • U zvířat schopných pohybu nabízíme venčení pod dohledem a na vodítku na zahrádce před ordinací, včetně úklidu
 • V individuálních případech nabízíme hospitalizaci pacienta přes noc pod dohledem odborného personálu anebo referujeme na pracoviště s 24 hodinovým provozem
hospitalizace-zvirat

Interní medicína

Interní medicína neboli vnitřní lékařství se zabývá kvalitním a komplexním klinickým a laboratorním vyšetřením a následnou medikamentózní léčbou.

Důraz klade na odhalení patologických stavů a následnou léčbu.

Zahrnuje široké spektrum oborů specializujících se na různé nemoci vnitřních orgánů, infekčních nemocí, poruch imunity a dalších jevů.

Úspěšná diagnostika a následná terapie závisí od kvalitní spolupráce mezi našimi interními a externími spolupracovníky.

Na naší klinice se úspěšně věnujeme také preventivnímu programu, který napomáhá k odhalení onemocnění dříve než se stane vážným a v některých případech již neměnným.

Doporučujme vakcinační program, řešíme prevenci obezity, proškolíme majitele jak správně následně ošetřovat zvířátko v domácím prostředí a realizujeme pravidelné kontroly.

Nabízíme:

 • Preventivní zákroky a léčba (čipování, odčervování, očkování)
 • Léčba imunity a alergií (nemoci spojené s imunitním systémem)
 • Léčba dermatologických onemocnění – (svědivost, povrchové a hluboké záněty kůže, parazitózy, chronické záněty zvukovodů a další)
 • Stomatologické ošetření (odstranění zubního kamene ultrazvukem, extrakce zubů, ošetření ústní dutiny, chirurgie ústní dutiny a čelisti)
 • Oftalmologie (léčba zánětů spojivek, rohovky a duhovky, zeleného zákalu, léčba rohovkových vředů a dalších očních onemocnění)
 • Gynekologie a porodnictví (sonografické vyšetření gravidity, císařský řez a řešení komplikací u porodu)
 • Endokrinologie (diagnostické vyšetření a následná léčba cukrovky, léčba poruch štítné žlázy, Cushingova syndromu a další)
 • Onkologie (diagnostika a léčba nádorových onemocnění, histologie, chemoterapie)
 • Neurologie (diagnostika a léčba křečových stavů a další)
 • Cytologické a hematologické vyšetření (mikroskopická analýza typů buněk, krevních malignit a nádorů)
 • Laboratorní testy přímo na klinice (vyšetření krve, moči, trusu a další laboratorní diagnostika)
 • Urologie (diagnostika a léčba nemocí močového ustrojí a ledvin)
 • Kardiologie (diagnostika a léčba srdečních nemocí)
 • Léčba infekčních onemocnění
 • Prevence a léčba metabolických poruch
 • Léčba nemocí pohybového ústrojí
 • Léčba respiračních nemocí (onemocnění dýchací soustavy)
 • Gastroenterologie (onemocnění trávícího traktu)
 • Geriatrie
Interní medicína

Kardiologie

Obor kardiologie je součástí interní medicíny. Jedním z prvních příznaků srdeční nedostatečnosti je nižší tolerance zátěže zvířete, kašel, zhoršené dýchání, případně i ztráta vědomí. Kvalitní diagnostikou onemocnění srdce lze zvířeti výrazně zkvalitnit a prodloužit život.

Základem klinického vyšetření je posouzení tepu a barvy sliznic a v případe nutnosti přistupujeme k dalším diagnostickým metodám jako například RTG vyšetření, EKG vyšetření včetně medikamentózního či chirurgického ošetření. U konzervativní léčby (tedy pomocí léků) je důležitý pravidelný monitoring pacienta. Všechna vyšetření na naší klinice jsou bezbolestná a není tedy nutná sedace. V některých případech špatně spolupracujících pacientů volíme mírně zklidňující látky z důvodu přesného dosažení výsledků.

Nabízíme:

 • Diagnostika a léčba vrozených vad srdce
 • Ambulantní EKG vyšetření
 • RTG vyšetření hrudníku
 • Endoskopické vyšetření , které umožňuje přesné vyšetření přední a zadní části nosu, plic průdušnice
 • Diagnostika a léčba srdečních arytmií
 • V případě některých vrozených onemocnění realizujeme v zahraničních veterinárních laboratořích genetické testy, pro zhodnocení stavu srdeční tkáně využíváme měření některých biomarkerů.
 • léčba akutního i chronického srdečního selhání

Léčba chronické bolesti

Léčba bolesti zvířat, zejména té chronické, je v České republice zatím opomíjenou částí veterinární medicíny. Akutní stavy dokážeme již zvládat poměrně dobře, ty chronické jsou pak výzvou pro většinu veterinárních lékařů. Nabízíme diagnostiku, klinický rozbor, určení typu a návrh řešení chronických bolestivých stavů. Přístup je vždy individuální, komplexní a zahrnuje jak medikamentózní vedení a také další možnosti jako magnetoterapie.

Nabízíme:

 • Léčbu výhřezů meziobratlových plotének a degenerativní změny na páteři
 • Léčbu zánětů a degeneraci kloubů- osteoartritidy
 • Léčbu chronických nespecifických svalových bolestí
 • Léčbu bolesti u onkologických pacientů
 • Léčbu bolesti viscerální spojenou s vnitřními orgány
Léčba chronické bolesti

Léčba nemocí drobných savců

Drobní savci jsou rozmanitá skupina zvířat jako jsou králíci, morčata, fretky, činčily, drobní hlodavci- potkani, myši, osmáci, křečci, křečíci, pískomilové a další.

Nabízíme:

 • Kastrace samců a samic
 • Chirurgické odstranění tumorů- nádorů mléčné žlázy
 • Operace kožních tumorů- nádorů
 • Chirurgické odstranění močových kamenů
 • Chirurgické korekce chrupu
 • Amputace ocasu
 • Diagnostika a léčba nechutenství a průjmu
 • Diagnostika a léčba onemocnění dýchacího aparátu- kašel, dušnost atd.
 • Diagnostika a léčba kožních onemocnění- parazitózy, dermatofytózy- plísňové onemocnění
 • Zkrácení drápků

Magnetoterapie

Magnetoterapie je pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání organizmu na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk. Úroveň současných poznatků umožňuje účinně využívat této metody k léčení následků chorob i k jejich prevenci. K těmto účelům jsou určeny magnetoterapeutické přístroje které nachází své uplatnění v medicíně i při domácí rehabilitaci zvířat.

Nabízíme:

 • Podpůrnou magnetoterapeutickou léčbu pro pacienty s těžkou poruchou hybnosti
 • Magnetoterapeutickou léčbu a podporu urychlení hojení pooperačních stavů
 • Podpůrnou léčbu na zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 • Podporu při regeneraci hloubkových tkání, metabolických procesů, zrychlení regenerace buněk a léčebných procesů
 • Pomoc při zpomalení zánětlivých procesů
 • Pomoc při odstranění svalového napětí, křečí a otoků
 • Posílení a stabilizaci kostních tkání a zmírnění bolesti kloubů a svalů

Neurologie

Obor neurologie se zabývá nemocemi mozku, míchy, nervů, svalů a jejich podpůrných struktur. Obtíže u zvířete začínají abnormálním pohybem, kulháním, nebo sníženou výkonností a končí změnami v jeho chování až po epilepsii. Mezi další typické projevy neurotických obtíží patří obrna končetin, slabost, snížená výkonnost, hrbení se, nespecifická bolestivost, náklon hlavy, vrávorání, padání, zmatenost, dezorientace, tlačení se do rohů, kroužení, hluchota, obrna očních víček, tváře či pysků, poruchy vědomí, křeče nebo poruchy chování.

Při potížích s onemocněním páteře je důležité řešit toto onemocnění ihned a nečekat na zhoršení stavu.

Nabízíme:

 • Odbornou neurologickou diagnostiku
 • Diagnostiku a léčbu křečových stavů (epilepsie),
 • Řešení výhřezu meziobratlové ploténky (konzervativní)
 • Diagnostiku Woblerova syndromu a syndromu Caudae equinae
 • Návrh rehabilitace při obrnách periferních nervů
 • Zprostředkování CT a MRI vyšetření

Oftalmologie

Oftalmologie je obor zabývající se nemocemi oka, víček a slzného aparátu. Na naší klinice provádíme kompletní diagnostiku, terapii a chirurgii oftalmologických onemocnění.

Nabízíme:

 • Diagnostika a řešení distichiázy a trichiázy (patologický růst řas, který způsobuje nadměrné dráždění oka a následné slzení)
 • Diagnostika a terapie konjuktivitid – zánětů spojivek
 • Diagnostika onemocnění rohovky -KCS (keratokonjunktivitis sicca – syndrom suchého oka), rohovkové eroze a vředy, boxer ulcer syndrom, pannus (chronický povrchový zánět rohovky u německých ovčáků) a další
 • Průplach slzných kanálků
 • Cytologie a kultivace stěrů ze spojivkového vaku při dlouhotrvajících zánětech rohovky nebo spojivky
 • Chirurgie očních víček – entropium a ektropium (špatné utváření očních víček, které způsobuje nadměrné dráždění a špatnou ochranu oka), výhřez slzné žlázy 3. víčka, odstraňování novotvarů očních víček, plastiky víček
 • Chirurgie rohovky při nehojících se nebo hlubokých vředech rohovky
 • Diagnostika slepoty

Onkologie

Onkologie se zabývá diagnostikou a následnou léčbou nádorových onemocnění. Nabízíme podrobnou a kvalitní analýzu nemoci a řešíme individuální terapii u každého pacienta.

Nabízíme:

 • Podrobné klinické vyšetření
 • Ultrasonografické, RTG vyšetření, zprostředkovaně CT a MRI vyšetření (slouží k diagnostice samotných nádorů a zjištění případných metastáz)
 • Vyšetření krve (nádorová onemocnění krve, markery nádorových onemocnění )
 • Tenkojehelná aspirační biopsie, excizní biopsie
 • Cytologie (diagnostika některých kožních nádorů: např. mastocytom)
 • Histologické vyšetření
 • Chirurgické odstranění nádorů
 • Chemoterapie (maligní lymfom, mastocytom, osteosarkom )
 • Zprostředkovaně radioterapie

Ortopedie

Ortopedie se řadí mezi základní chirurgické obory. Zabývá se prevencí, zraněním, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu.

Nabízíme:

 • Diagnostiku akutního a chronického kulhání, rtg vyšetření
 • Návrh programu konzervativní péče, zejména u pacientů trpících artrózou
 • Konzervativní léčbu fraktur (fixační obvazy s dlahou, příp. castové obvazy)
 • Nápravu vykloubení kloubů, nekrvavé metody s bandážemi
 • Amputaci prstů a ocasu
 • Ostatní případy konzultujeme a referujeme MVDr. Janu Hnízdovi – přednímu českému ortopedovi do Animal Clinic Bílá Hora
ortopedie

Preventivní program pro seniory

Kvalitní péče majitelů a veterinárních lékařů pomáhá domácím zvířatům výrazně prodloužit a zkvalitnit život. Stáří někdy přináší skryté potíže a nemoci, které nejsou na první pohled vidět, onemocnění se rozvíjí delší dobu a nepozorovaně.

Moderní diagnostické metody, které používáme nám umožňují odhalit mnohé nemoci dřív, než se vůbec projeví jejich příznaky. Mezi nejčastější příznaky pak patří například úbytek váhy nebo naopak obezita, zvýšené pití a močení, nechutenství nebo naopak zvýšená žravost, neochota k pohybu a skákání, neupravená srst, opakované průjmy nebo zvracení atd.

Nabízíme:

 • Celkové preventivní klinické vyšetření, kde stanovíme konkrétní potřeby zvířete dle jeho zdravotního stavu
 • Program pes, zahrnuje sledování srdce, ledvin, chrupu, endokrinních onemocnění (cukrovka, štítná žláza, Cushingova nemoc atd.), degenerativních onemocnění kloubů, nádorových onemocnění, chronických zánětů střev, pankreatu a jater, očních potíží (glaukom, katarakta), či onemocnění prostaty
 • Program kočka zahrnuje sledování chronického onemocnění ledvin, cukrovky, zvýšené činnosti štítné žlázy, degenerativních onemocnění kloubů či onemocnění chrupu
 • Kontrolu hmotnosti a odborné dietologické poradenství
 • Preventivní vyšetření krve
 • Preventivní vyšetření moči
 • Preventivní sonografické vyšetření dutiny břišní
 • Preventivní vyšetření RTG hrudníku
program senior

Rentgenologie

Rentgen (RTG) – patří ve veterinární medicíně mezi diagnosticky nejvyužívanější přístroje.

Při průchodu RTG paprsků skrze zvíře je záření přes jednotlivé vrstvy tkáně různě pohlcováno, což se následně zobrazí na rentgenovém snímku.

Toto vyšetření je nutné absolvovat ve většině případů v celkové anestezii z důvodu zajištění dokonalého uvolnění svalů, kloubů a pevných či měkkých tkání.

Nabízíme:

 • Diagnostiku ortopedických potíží končetin, kostí a kloubů
 • Diagnostiku měkkých tkání jako onemocnění dýchacího ústrojí, srdce, nádorových onemocnění, urologických či neurologických potíží
 • Diagnostiku onemocnění pevných tkání – jako páteře nebo zubů
rentgenologie

Sonografie

Sonografie je ultrazvukové vyšetření, které má široké spektrum využití při diagnostice nemocí. Je používána především k zobrazení měkkých tkání. Ultrazvuk je na rozdíl od rentgenového záření pro organizmus naprosto neškodný, takže sonografické vyšetření nepředstavuje pro zvíře ani majitele žádnou zdravotní zátěž. Ve většině případů probíhá vyšetření zvířete bez nutnosti narkózy (kromě případu neklidných pacientů).

Nabízíme:

 • Diagnostiku onemocnění měkkých tkání jako jsou orgány v dutině břišní (játra, žlučník, ledviny, slezina, žaludek, střeva, slinivka, močový měchýř, prostata, děloha atd.)
 • Diagnostiku echokardiografie (sono srdce) – jedná se o diagnostickou metodu oblasti kardiologie, která nejlépe ukáže struktury srdce neviditelné na rentgenu, ale také pohyb srdečního svalu v reálném čase – proudění krve a srdeční stažlivost
sonografie

Stomatologie

Veterinární stomatologie se zabývá léčbou zubního aparátu psů, koček i drobných savců. Kromě chirurgického řešení zároveň navrhneme komplexní preventivní program péče o zdravé zuby a tím snižujeme riziko extrakcí zubů.

Nabízíme:

 • Vyšetření zubů a dutiny ústní
 • Diagnostiku a RTG vyšetření
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem a leštění zubů
 • Nechirurgickou a chirurgickou extrakci zubů
 • Chirurgické řešení nádorů dutiny ústní a čelisti (mandibulektomie, maxilektomie),
 • Stomatologickou prevenci